Niszczenie dysku HDD – utylizacja elektroniki

Dyski twarde HDD – Globalny problem współczesnego świata

Komputerowe dyski twarde HDD to nieodłączny element rozwoju ludzkości, wynikający z cyfryzacji i digitalizacji dzisiejszego świata. Ilość zapisywanych i przechowywanych danych co roku rośnie wykładniczo napędzając zapotrzebowanie na ich nowe nośniki oraz na utylizację elektroniki i niszczenie danych na dysku. Najczęściej stosowanymi do przechowywania danych są i wciąż będą dyski HDD ze względu na większa pojemność i niższą cenę.

Ilość produkowanych dysków twardych zmniejsza się. W 2020 r. wyprodukowano ich ponad 260 mln, a w 2010 r. sprzedano ich ponad 600 mln szt. Wynika to z zastępowania dysków HDD dyskami SSD, które są o wiele szybsze i dobrze sprawdzają się w komputerach przenośnych, lecz przez najbliższe 10 lat nie będzie alternatywy dla stosowania dysków HDD i cały czas będą szeroko stosowane jak np. w centrach danych, monitoringu, przechowywaniu danych i wielu innych profesjonalnych aplikacjach.

Czas życia dysku twardego to 3-7 lat, co oznacza konieczność ich cyklicznej wymiany i utylizacji elektroniki. Wynika to z ryzyka ich awarii, co może prowadzić do niszczenia danych na dysku, jak i konieczności zwiększenia ich pojemności.

Co ciekawe nawet dziś znajdujemy zużyte dyski z lat 90.!

Do produkcji dysków zużywa się rocznie około 200 000 ton surowców, na które składają się aluminium, miedź, stal i inne, w tym pierwiastki z grupy tzw. ziem rzadkich (magnesy).

Dziś surowce z dysków w wyniku stosowania niewłaściwych procesów ich zagospodarowania (np. mielenie) są w dużej części tracone.

Stosowane rozwiązania recyklingu dysków twardych są przestarzałe i nie umożliwiają odzysku wszystkich znajdujących się w nich surowców. Najczęściej stosowaną metodą jest mielenie dysków w całości, głównie ze względu na chęć zniszczenia danych. Pomimo rozdrobnienia dysków zapisane dane na talerzach nie są w 100% zniszczone. Co więcej, poprzez rozdrabnianie tracone są również wartościowe pierwiastki. Dlatego, aby niszczenie danych na dysku było skuteczne, konieczna jest odpowiednia utylizacja elektroniki.

Rozdrabnianie dysków to zła metoda niszczenia danych na dysku!

Mielenie/rozdrabnianie zostało zaadaptowane z rozwiązań stosowanych w niszczeniu dokumentów papierowych. Normy w tym zakresie (np. DIN 66399) wywodzą się z niszczenia dokumentacji papierowej i zostały tylko rozszerzone o nośniki magnetyczne, optyczne i dyski twarde, które nie było wiadomo, jak niszczyć. Przy dzisiejszej gęstości zapisu danych na dyskach o pojemności np. 1 TB i powierzchni talerza około 100 cm2, który został pocięty na kawałki o wymiarach 20×20 mm, wciąż pozostaje 50-80% powierzchni talerzy w stanie niezmienionym, z której możliwe jest odczytanie bardzo dużej ilości informacji! Rozdrobnione surowce z dysków są wymieszane i zanieczyszczone, dlatego nawet po ich mechanicznym rozdzieleniu na główne grupy tj.: aluminium, stal i inne, nie są one czyste, a co gorsza część z nich zostaje bezpowrotnie stracona. Taka utylizacja elektroniki jest nieskuteczna i szkodliwa dla środowiska, dlatego przestańmy mielić dyski twarde!

Niszczenie danych na dysku przy użyciu metody demagnetyzacji / degaussingu – degaussery. 

Również popularne “rozmagnesowanie” dysków rodzi poważne wątpliwości, gdyż konstrukcja dysku ma za zadanie ochronić talerze dysku twardego (nośniki danych) przed zewnętrznym polem magnetycznym! Stosowane do rozmagnesowania natężenia pola magnetycznego rzędu 1T (10 000 Gauss) nie są wystarczające do pełnej penetracji aluminiowo-stalowej obudowy dysku, w której znajdują się magnesy i inne elementy ekranujące i ukierunkowujące pole magnetyczne na zewnątrz od talerzy, na których zapisane są dane! W przeciwnym przypadku zewnętrzne pole magnetyczne kasowałoby dane na dyskach!

Nasza firma podjęła próbę skonstruowania własnego degaussera wraz z pomocą naukowców z Politechniki Warszawskiej z Wydziału Mechatroniki. Po uzyskaniu wyników obliczeń i projektu urządzenia wytwarzającego pole magnetyczne o natężeniu 1 5T, które wg norm i deklaracji producentów degausserów jest wymagane do niszczenia danych na dysku, okazało się, że urządzenie będzie ważyć około 200 kg i wymaga znacznej mocy zasilania! Wyniki te wskazują na nieadekwatność stosowania tzw. degausserów oferowanych na rynku do rozmagnesowania dysków! Co więcej, mając na uwadze, że strumień magnetyczny 1,5T (15 000 Gauss) tj. o bardzo wysokim natężeniu może nie objąć całości talerzy w dysku, jak i ominąć te wewnętrzne (ekranowanie magnetyczne) metoda degaussingu do usuwania danych okazuje się wątpliwa i nie gwarantuje trwałego i pełnego usunięcia danych! Po degaussingu nośniki danych (talerze) są fizycznie nienaruszone, co stwarza ryzyko odczytu zapisanych na nich danych. Dlatego mając to na uwadze zabieg degaussingu jest po prostu zbędny.

 

Dziś samo niszczenie danych na dysku i utylizacja elektroniki to przejaw braku szacunku dla środowiska i oznaka lekceważenia wpływu odpadów na środowisko. 

Każda tona odzyskanych surowców: aluminium, stali, miedzi, magnesów to konkretne mierzalne ograniczenie emisji CO2 i korzyść dla gospodarki i środowiska.

Zagospodarowanie wycofanych z użycia dysków twardych HDD to globalny problem współczesnego świata. W wyniku stosowania niewłaściwych metod utylizacji elektroniki  codziennie tracone są setki ton surowców, w tym metali jak aluminium, stal, miedź, magnesy, i inne, a rozdrabnianie dodatkowo jest energochłonne, czyli przyczynia się do dodatkowej emisji CO2, zamiast ją redukować.

Stosowanie tego nieadekwatnego recyklingu prowadzi do utraty nieodnawialnych surowców i przyczynia się do zwiększonej emisji gazów do atmosfery, jak i zużywania większej ilości zasobów naszej planety. Gdy nie odzyskujemy skutecznie surowców musimy je wydobywać ze złóż kopalnych, czemu towarzyszy emisja ze spalania paliw kopalnych i degradacja ziemi i powstawanie kolejnych odpadów.

Na przytoczonym poniżej, przykładzie recyklingu aluminium widać dobitnie jakie przynosi  korzyści dla środowiska i gospodarki odzysku surowców i ich ponowne wykorzystanie.

Recykling aluminium:

  • zużywa 95% mniej energii niż jego produkcja ze złóż pierwotnych tj. rudy kopalnej,
  • ogranicza / zmniejsza o 97% emisję gazów cieplarnianych w porównaniu do produkcji ze złóż pierwotnych,
  • recykling 1 tony aluminium redukuje emisję CO2 o 9 ton i oszczędza 4 tony boksytu – rudy aluminium. 1 tona CO2 to równowartość emisji z przejazdu samochodem 3500 mil!
  • wykonanie wyrobów (np. puszek) z surowca z recyklingu jest ponad 20-krotnie bardziej oszczędne energetycznie niż z surowców pierwotnych,
  • aluminium, jak i pozostałe metale to surowiec nieodnawialny jego złoża – także innych metali – są ograniczone.

Dane ze strony:https://alupro.org.uk/industry/local-authorities/environmental-benefits/ 

Aby umożliwić skuteczny odzysk surowców z dysków twardych i w 100% bezpowrotnie zniszczyć dane zapisane na dysku , nasza firma podjęła prace nad opracowaniem dedykowanej technologii zagospodarowania wycofanych z użytku komputerowych twardych dysków.

 

W wyniku tych prac opracowaliśmy nową, przełomową technologię umożliwiającą w sposób przyjazny dla środowiska i wysoce efektywny, rozwiązanie problemu zagospodarowania wycofanych z użytku dysków twardych i utylizacji elektroniki.

  • Problem odzysku wszystkich surowców został rozwiązany poprzez zastosowanie zaawansowanych rozwiązań automatyki przemysłowej i robotyki w procesie zrobotyzowanego demontażu – “demanufacturing” tych urządzeń.
  • Z kolei problem gwarantowanego i nieodwracalnego niszczenia danych na dysku został rozwiązany poprzez fizyczne przekształcenie nośników danych w procesie ich fizycznego topienia. Metoda ta gwarantuje bezpowrotne zniszczenie danych, bo ich nośniki ulegają całkowitemu stopieniu i ponownemu zakrzepnięciu w nowej formie.

Nasza technologia gwarantuje niszczenie danych na dysku i skuteczny odzysk wszystkich surowców z komputerowych dysków twardych w procesie utylizacji elektroniki! Czyste surowce są ponownie zawracane do ponownego użycia przy produkcji nowych wyrobów i w ten sposób idea Gospodarki Obiegu Zamkniętego staje się praktyką gospodarczą, a emisje gazów cieplarnianych, ślad węglowy i oddziaływanie na środowisko jest wielokrotnie zredukowane do minimum. Dodatkowo w naszym procesie wykorzystujemy energię ze źródeł odnawialnych (OZE) z naszej elektrowni fotowoltaicznej, przez co jeszcze bardziej redukujemy oddziaływanie naszego procesu na środowisko i przyczyniamy się do zmniejszenia antropopresji na środowisko. 

Dlatego zachęcamy Państwa do przyjaznego dla środowiska recyklingu dysków w naszej firmie.