Niszczenie nośników danych

utylizacja sprzętu elektronicznego w firmie
magnesy z dysku twardego

Nie ulega wątpliwości, że komputerowe dyski HDD są nieodłącznym elementem codziennego życia. Gromadzone są na nich różnego rodzaju dane i informacje. Bardzo istotne jest więc, by w momencie ich niszczenia, właściciel posiadał pewność, że wszelkie informacje zostały zniszczone. W naszej ofercie znajduje się nowoczesny i przyjazny dla środowiska recykling dysków twardych – “DyskoBot”. Całość polega na rozkręcaniu i demontowaniu komputerowych dysków twardych HDD. To rozwiązanie zastępuje popularne do tej pory mielenie części, w celu zniszczenia dysku. Jest również o wiele efektywniejsze, gdyż dotychczasowe mielenie nie daje pełnej gwarancji, że dane zostaną usunięte. Warto zaznaczyć, że do tego zadania stosujemy Technologię Gospodarki Obiegu Zamkniętego (GOZ), która polega na skutecznym odzyskiwaniu surowców, przy jednoczesnym minimalnym oddziaływaniu na środowisko! Odzyskane surowce natomiast trafiają do ponownego przetworzenia.

Dlaczego korzystanie z naszego rozwiązania jest dobrym wyborem?

Niszczenie nośników danych poprzez nowoczesny recykling ma wiele zalet. Jednocześnie zapewnia maksimum bezpieczeństwa podczas pozbywania się niezwykle wrażliwych informacji, które znajdowały się na dysku. Rozwiązanie to gwarantuje:

  • 100% odzysku wszystkich czystych surowców,
  • 100% pewności i bezpowrotnie zniszczonych danych,
  • 100% wykorzystanej energii ze źródeł odnawialnych.

Warto przy tym zaznaczyć, że DyskoBot to najoszczędniejsza i najbardziej wydajna metoda zniszczenia nośników dysku. Dzięki efektywnemu zniszczeniu danych, firma może być pewna, że nie będzie możliwości ich ponownego odtworzenia. Nasza innowacyjna technologia daje możliwość efektywnego przetwarzania surowców z dysków twardych.

Na czym polega nowoczesny recycling?

Ponieważ do rocznej produkcji dysków HDD co roku używa się setki ton surowców, takich miedź, stal czy magnesy, dla dobra naszego środowiska, bardzo ważne jest, by w procesie ich utylizacji, odzyskać ich jak największą część i o jak najwyższej czystości. W naszym procesie dyski twarde są rozkręcane na poszczególne podzespoły, z których zostały wykonane. DyskoBot automatycznie odkręca śruby i demontuje poszczególne podzespoły, segregując je na osobne surowce takie jak: aluminium, stal, miedź, elektronika, talerze, magnesy z dysku twardego, silniki, itd. Najważniejszymi elementami są talerze będące nośnikami danych. Po ich demontażu są przetapiane w elektrycznym piecu i w formie granulatu lub wlewków, aluminium trafiają jako czysty surowiec do ponownego zastosowania! Tylko ta metoda tj. topienia talerzy daje 100% pewność i gwarancję nieodwracalnego zniszczenia danych zawartych na dyskach HDD. To rozwiązanie z pogranicza automatyki przemysłowej i robotyki w procesie zrobotyzowania demontażu.

Utylizacja sprzętu elektronicznego w firmie – dlaczego warto wybrać nowoczesne rozwiązania?

Obecnie żyjemy w czasach, gdzie sprawą priorytetową powinna być dla nas sytuacja naszego środowiska. Dlatego, mając możliwość skorzystania z ekologicznego recyklingu, a przy tym otrzymania gwarancji zniszczenia danych, korzystanie z tej opcji powinno być oczywistością. Decydując się na to rozwiązanie, firma uzyskuje potwierdzenie faktycznie wykonanych działań proekologicznych i przyczynia się w sposób mierzalny do ochrony środowiska i klimatu. Zapraszamy do współpracy i przekazywania nam swoich dysków twardych do ekologicznego i bezpiecznego zagospodarowania. Dzięki wybraniu naszego rozwiązania, dyski zostaną zniszczone w sposób przyjazny dla środowiska, a dane bezpowrotnie usunięte.